Strona głównaAktualnościO nasZespół Interwencji KryzysowejZespół Specjalistycznego PoradnictwaWarszaty i grupyKontakt
Zespół Specjalistycznego Poradnictwa

 

1. Zadania Zespołu Specjalistycznego Poradnictwa:

a) wsparcie specjalistyczne w problemach psychologicznych,

b) dostarczenie wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, prawnych,

c) prewencja pierwszorzędowa ukierunkowana na zapobieganie kryzysom osobistym i rodzinnym podejmowana wobec osób zagrożonych kryzysem,

d) profilaktyka zachowań ryzykownych,

e) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 

2. Problemy, w których udzielana jest pomoc:

a) problemy emocjonalne,

b) problemy w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych,

c) problemy wychowawcze,

c) doświadczanie skutków przemocy w rodzinie,

d) doświadczanie skutków traumy,

e) zagrożenie ze strony szkodliwych zjawisk społecznych,

f) zagrożenie przemocą w rodzinie,

 

3. Główne formy pomocy:

a) poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne,

b) terapia traumy,

c) terapia krótkoterminowa ofiar przemocy w rodzinie,

d) poradnictwo socjalne,

e) poradnictwo prawne,

f) warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,

g) grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie,

h) warsztaty profilaktyczne i treningi kompetencji społecznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,

i) współpraca interdyscyplinarna z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

 

4. Skład Zespołu:

a) pracownicy socjalni,

b) psycholodzy,

c) prawnik.