Strona głównaAktualnościO nasZespół Interwencji KryzysowejZespół Specjalistycznego PoradnictwaWarszaty i grupyKontakt
Zespół Interwencji Kryzysowej

 

1.      Zadania Zespołu Interwencji Kryzysowej

Zadaniem zespołu jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie osobie i/lub osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 

2.      Problemy, w których udzielana jest pomoc

a) kryzysy sytuacyjne,

b) kryzysy rozwojowe,

c) kryzysy egzystencjalne,

d) kryzysy środowiskowe,

e) kryzysy chroniczne;

 

3.      Główne formy pomocy:

a) interwencja kryzysowa ambulatoryjna indywidualna i/lub grupowa,

b) interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby w kryzysie,

c) współpraca interdyscyplinarna z instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom i rodzinom,

d) udzielanie schronienia w hostelu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

e) inne wynikające z potrzeb kryzysu;

 

4. Pracownicy Zespołu:

a) pracownicy socjalni,

b) psycholodzy,

c) prawnik;