Zamawiający Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na kwotę do 30 000 EURO:

Pomalowanie z poszpachlowaniem nierówności pomieszczeń budynku OIK w części dotyczącej hostelu.