Konferencja organizowana jest w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019”. Celem konferencji jest promowanie rozwoju działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W trakcie konferencji zaplanowano wykłady specjalistyczne z zakresu podnoszenia świadomości o zjawisku przemocy domowej i reagowania na przemoc oraz wystąpienia lokalnych specjalistów dotyczące uwrażliwiania na problem przemocy domowej.

Miejsce: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Nowa Aula, Budynek B, ul. Studencka 19
Termin: 6 grudnia 2019r. w godz. 10:00 – 14:00
Adresaci konferencji: Dyrektorzy, pracownicy instytucji lokalnych, jednostek pomocy społecznej, policji, edukacji, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych działających na rzecz wspierania rodziny, uczniowie, studenci, mieszkańcy Łomży

Rejestracja uczestników: Prosimy o telefoniczną rejestrację na konferencję w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod nr. tel. 86-216-98-20 lub internetową pod adresem: pomoc@oik.lomza.pl  do 5 grudnia 2019r.

Program Konferencji:
9:30 - 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 - Otwarcie konferencji- JM Rektor prof. Roman Engler
10:15 - 10:25 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pt.” Rodzina wolna od przemocy”
10:25 - 10:40 - Katarzyna Nita- dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży; „Projekt Osłonowy Reagujmy na Przemoc 3” jako przykład działań profilaktycznych Miasta Łomża
10:40 - 10:50 - Wiesław Jagielak- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, „Współpraca MOPS z lokalnymi instytucjami          w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
10:50 - 11:00 - Inga Kolaska- dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Łomży, ”Profilaktyka przemocy wśród wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży”
11:00- 11:20 - kom. Adrian Karolczuk- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, „Współczesna rola policji w przeciwdziałaniu przemocy” 
11:20 - 11:40 - dr Patrycja Pietras- Mieczkowska- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w  Łomży, „Socjologiczne uwarunkowania  przemocy w rodzinie”
11:40 - 12:10 - Przerwa
12:10 - 13:40 - Agnieszka Koczyk – psychoterapeutka, (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin,  współpracownik Fundacji  ,,Mederi” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, superwizor ośrodków zajmujących się środowiskową pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, „Tworzenie relacji małżeńskiej/partnerskiej, a doświadczenie przemocy w  dzieciństwie. Wykład ilustrowany przypadkiem klinicznym”
13:40 - 14:00 - Dyskusja i zakończenie.