Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Komunikacja bez przemocy w rodzinie”. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji prostych narzędzi, za pomocą których jest możliwe roztrzygnięcie sporów i stworzyć empatycznych więzi w rodzinie, wśród przyjaciół i innych bliskich osób.
Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.


Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska- psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży,
Czas i miejsce: 27.11.2019r. godz. 17:00-18:30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej,ul. Wojska Polskiego161.