Zasmakuj w Lomzy

     Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład: „Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie”. W trakcie wykładu przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z czynnikami ryzyka stosowania przemocy i metodami radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi. Spotkanie przywiduje wykład psychologa oraz prelekcję zaproszonego gościa- kom. Adriana Karolczuka; Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży dotyczącą prewencji i sankcji prawno-karnych dotyczących zjawiska przemocy domowej. Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.


Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska- psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży,
Czas i miejsce: 20.11.2019r. godz. 17.00-18.30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161.