Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc”. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji nowej wiedzy i zwiększenie świadomości w zakresie rozpoznawania problemu przemocy, m.in. form przemocy, definicji prawnej, mechanizmów przemocy, sytuacji psychologicznej osób pokrzywdzonych oraz metod ochrony przed tym zjawiskiem w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia.
Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.

Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska- psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży,
Czas i miejsce: 30.10.2019 r., godz. 17:00 - 18:30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161.