Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Efektywna komunikacja w rodzinie” inspirowany podejściem Pozytywnej Dyscypliny. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji poprawnych form komunikacji, które prowadzą do współpracy oraz porozumienia nawet w najbardziej konfliktowych kwestiach pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.

Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska-psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży,
Czas i miejsce: 25.09.2019r. godz. 17:00-18:30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego161.