Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Trudne aspekty rodzicielstwa - jak sobie z nimi radzić?” inspirowany podejściem Pozytywnej Dyscypliny. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji sposobów rozpoznawania przykrych uczuć i radzenia sobie z nimi  w taki sposób aby nie rzutowały negatywnie na relacje z dzieckiem.

Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.

Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska - psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Łomży,
Czas i miejsce: 16.10. 2019 r., godz. 17:00-18:30 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego161.