Zamawiający Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na:
Przeprowadzenie kursu: "Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla kobiet uczestniczących w projekcie "Reagujmy na przemoc 3" w ramach Programu osłonowego : „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Termin realizacji zamówienia : wrzesień 2019 rok.   Czytaj więcej