Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży Panie, które nie zetknęły się z przemocą domową do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet. Celem Programu jest wzmacnianie czynników chroniących przed przemocą domową. Uczestnictwo w Programie zakłada udział w kursie Samoobrony oraz do wyboru w dwóch rodzajach zajęć warsztatowych (Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty umiejętności społecznych, Warsztaty profilaktyki przemocy) oraz w dwóch wybranych wykładach z zakresu rodzicielstwa i profilaktyki przemocy.  Program realizowany jest w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 3" dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem telefonicznie; tel. 86- 216-98-20 lub osobiście w godz. 8.00- 16.00, w siedzibie Ośrodka.


Pliki do pobrania: