Ośrodek Interwencji Kryzysowej, realizując Projekt: ”Reagujmy na przemoc 3” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019”, organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z klas IV- VI łomżyńskich szkół podstawowych pod nazwą: „Rodzina wolna od przemocy”.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie poprzez propagowanie życia wolnego od przemocy. Konkurs potrwa do 31.10.2019 r., a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów wraz z nagrodami nastąpi w listopadzie 2019r. w trakcie konferencji naukowo- wdrożeniowej dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej. W przypadku pytań można kontaktować się z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Łomży pod nr. telefonu: 86-216-92-20 lub drogą elektroniczną na adres: pomoc@oik.lomza.pl Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania: