Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wieku, mieszkańców miasta Łomża. Spotkania prowadzone będą przez psychologa metodami aktywizującymi i obejmować będą cykl 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godz. 16.30- 18.00 w siedzibie Ośrodka, w małej grupie liczącej do 12 osób. Początek zajęć zaplanowano na 26 września 2019 r.

Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2019 rok. Szczegółowych informacji udziela psycholog Ośrodka; tel. 86-216-98-20. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego bądź osobistego z Ośrodkiem.