Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „ Budowanie osobistej mocy dziecka”, który będzie kontynuacją prezentacji metody pozytywnej dyscypliny - podejścia opartego na uprzejmości i stanowczości, eliminne metody kontroli. Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019. Prowadzenie: Aneta Kempa Bagińska- psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży Czas i miejsce: 25.09.2019r. godz. 17.00-18.30, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego161.