Strona głównaAktualno�ciO nasZespół Interwencji KryzysowejZespół Specjalistycznego PoradnictwaWarszaty i grupyKontakt

 BIP OIK  RSO

  Aktualności

Wykład psychologiczny „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”

Zapraszamy mieszkańców Łomży na wykład „Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną”, który poświęcony będzie metodzie pozytywnej dyscypliny, opartej na szacunku i empatii, wspierającej rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności  u dzieci w każdym wieku.  Wykład jest jednym z elementów profilaktyki przemocy domowej Projektu "Reagujmy na przemoc 3"  zobacz więcej


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór do pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat;  zobacz więcej


----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności
Wychowawczych dla Rodziców.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 września 2019 roku."

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wieku, mieszkańców miasta Łomża. Spotkania prowadzone będą przez psychologa metodami aktywizującymi i obejmować będą cykl 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się w czwartki  w godz. 16.30- 18.00 w siedzibie Ośrodka, w małej grupie liczącej do 12 osób. Początek zajęć zaplanowano na 26 września 2019 r.
    Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2019 rok. Szczegółowych informacji udziela psycholog Ośrodka; tel. 86-216-98-20. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego bądź osobistego z Ośrodkiem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zapytanie ofertowe IV”

Zamawiający Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na:


Przeprowadzenie kursu:  Samoobrona dla kobiet  uczestniczących w projekcie  ''Reagujmy  na przemoc 3" w ramach Programu Osłonowego : „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Termin wykonania zamówienia: wrzesień - październik 2019 r. >>> więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Trwa rekrutacja do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży Panie, które nie zetknęły się z przemocą domową do udziału w Programie Profilaktycznym dla Kobiet. Celem Programu jest wzmacnianie czynników chronišcych przed przemocą domową. Uczestnictwo w Programie zakłada udział w kursie Samoobrony oraz do wyboru w dwóch rodzajach zajęć warsztatowych (Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty umiejętności społecznych, Warsztaty profilaktyki przemocy) oraz w dwóch wybranych wykładach z zakresu rodzicielstwa i profilaktyki przemocy.  Program realizowany jest w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 3" dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorzšdu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem telefonicznie; tel. 86- 216-98-20 lub osobiście w godz. 8.00- 16.00, w siedzibie Ośrodka. 

Pliki do pobrania:.

Karta zgłoszeniowa, klauzula informacyjna, oświadczenie
Regulamin
Informacja
Ulotka

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zapytanie ofertowe I”

Zamawiający Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na:
Przeprowadzenie kursu: "Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla kobiet uczestniczących w projekcie "Reagujmy na przemoc 3" w ramach Programu osłonowego : „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2019” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Termin realizacji zamówienia : wrzesień 2019 rok. >>> więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi”

W dniu 30.07.2019 r., odbędą się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, którzy szukają odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: „Co mam robić, gdy nie mogę się dogadać
z dzieckiem?”, „Jak mam mówić, żeby dziecko mnie słyszało i częściej słuchało?”, „Jak rozstrzygać sytuacje sporne z poszanowaniem swojej i dziecka godności?”. Spotkanie warsztatowe dające możliwość nauki skutecznej komunikacji z najbliższymi.
    Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161 w godzinach 17:00-19:00.
    W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić: tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub napisać na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl.
    Warsztaty są realizowane w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 3" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zamiast kar”

W dniu 09.07.2019 r., odbędą się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców chcących poznać metody wychowawcze, które, w odróżnieniu od kar, nie urażają godności dziecka, a są niebywale pomocne. Udział w spotkaniu wyposaży rodzica w umiejętność zastąpienia nieskutecznych metod opartych na zakazach/nakazach na rzecz wyciągania nauki z niepowodzeń oraz wspólnego szukania rozwiązań. 
    Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161 w godzinach 17:00-19:00.
    W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić: tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub napisać na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl.
    Warsztaty są realizowane w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 3" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Program profilaktyczny szkoleniowo- wdrożeniowy dla specjalistów Projektu: ” Reagujmy na przemoc 3”


W dniach 13.06-14.06.2019r. w OIK  odbyło się szkolenie: ”Doskonalenie kompetencji diagnostyczno- interwencyjnych w zakresie samookaleczeń i zamachów samobójczych dzieci   i młodzieży w celu zapobiegania skutkom depresji i przemocy w rodzinie”, w którym wzięło udział 22 przedstawicieli instytucji lokalnych pracujšcych na rzecz dzieci i rodzin. Szkolenie przeprowadził p. Ryszard Jabłoński- suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Uczestnicy szkolenia pogłębili wiedzę i umiejętności w obszarze pomagania osobom w kryzysach suicydalnych i z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Szkolenie było jednym z elementów Programu profilaktycznego szkoleniowo- wdrożeniowego dla specjalistów, który zakłada wdrożenie treści programu poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych  przez minimum 1 osobę   z reprezentowanej instytucji. Zajęcia bedą skierowane do młodzieży, rodziców, dorosłych lub specjalistów i przeprowadzone zostaną do końca grudnia 2019 r. w celu zapobiegania i zwiększania  umiejętności reagowania na skutki przemocy w rodzinie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dzień Otwarty”

Osrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza na „Dzień Otwarty”, który odbędzie się 10 czerwca 2019r. godz. 10.00 zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reagujmy na przemoc 3"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży  zaprasza do uczestnictwa w Projekcie "Reagujmy na przemoc 3" realizowanym w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2019. Celem Projektu jest rozwijanie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Pliki do pobrania:.

Karta zgłoszeniowa, klauzula informacyjna, oświadczenie
Regulamin
Informacja
Ulotka

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór do pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat;  zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dzień Bezpiecznego Internetu"

  W dniach 19 – 28.02.2019 r., pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży, Ewelina Jankowska i Wioleta Piaścik, przeprowadziły zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży w ramach "Dnia Bezpiecznego Internetu". Zajęcia  odbyły się w pięciu klasach siódmych, w których łšcznie uczestniczyło 108 osób. Tematyka zajęć obejmowała coraz powszechniejsze wśród młodzieży, zjawisko hejtowania, czyli obrażania i znieważania w sieci. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość wyrażania swoich opinii oraz pracy w grupach. Podczas lekcji wykorzystano prezentację multimedialnš oraz film edukacyjny, przygotowany przez firmę Disney Polska i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Przeprowadzone zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z pojęciem hejtowania oraz mowy nienawiści, a także prezentację sposobów reagowania na tego typu zachowania, zarówno z perspektywy ofiary jak i świadka. Efektem uczestnictwa młodzieży w zajęciach jest zwiększenie świadomości dotyczšcej problematyki obrażania w Internecie oraz kształtowanie postaw empatycznych.

zdjęcie_1 zdjęcie_2


----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 4 kwietnia 2019 roku."

  Warsztaty umiejętności wychowawczych majš na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane sš do rodziców dzieci w każdym wieku, mieszkańców miasta Łomża. Spotkania prowadzone będš przez psychologa metodami aktywizujšcymi i obejmujš
cykl 7 spotkań. Zajęcia będš odbywały się w czwartki w godz. 16.30- 18.00 w siedzibie Ośrodka, w małej grupie liczšcej do 12 osób. Poczštek zajęć zaplanowano na 4 kwietnia 2019 r.
Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwišzywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2019 rok. Szczegółowych informacji udziela psycholog Ośrodka; tel. 86-216-98-20. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego bądź osobistego z Ośrodkiem.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Zapytanie ofertowe"

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibš w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na:
"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci komputerowej LAN i telefonicznej na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży".  Termin wykonania zamówienia: marzec-czerwiec 2019 r.
  >>> więcej


----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------