Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych w konstruktywnym poradzeniu sobie z problemami, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin zgłaszających trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.