Strona głównaAktualnościO nasZespół Interwencji KryzysowejZespół Specjalistycznego PoradnictwaWarszaty i grupyKontakt

 BIP OIK  RSO

  Aktualności

Nabór do pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat;  zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Zapraszamy na warsztaty"

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w warsztacie "Asertywność", który odbędzie się w dniach 18.09.2018 r. (I grupa) i 19.09.2018 r. (II grupa). w godzinach 17.00-19.00.

 Zajęcia odbędą się w Centrum Katolickim, ul. Zawadzka 55.

Kolejne zajęcia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Warsztaty psychologiczne: "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych"

02.10.2018 r. (I grupa) i 03.10.2018 r. (II grupa) - "Kary i nagrody w wychowaniu"
06.11.2018 r. (I grupa) i 07.11.2018 r. (II grupa) - "Prawidłowa komunikacja w rodzinie"

Warszaty psychologiczne: "Trening Umiejętności Społecznych"

16.10.2018 r. (I grupa) i 17.10.2018 r. (II grupa) - "Samoocena"
20.11.2018 r. (I grupa) i 21.11.2018 r. (II grupa) - "Komunikacja interpersonalna"


    W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: tel. 86 216 98 20, osobisty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub poprzez e-mail: pomoc@oik.lomza.pl
    W ramach Projektu zostaną ponadto przeprowadzone wykłady otwarte, najbliższy już 26.09.2018 r. w godzinach 17.00-18.30. Zagadnienia poruszane na kolejnych wykładach otwartych będą dotyczyły:
- "Zagrożeń i skutków związanych z przemocą w rodzinie",
- "Prawidłowych metod wychowawczych",
- "Zapobieganiu stosowaniu przemocy w rodzinie".

    Warsztaty i wykłady realizowane są w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 2" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2018.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc"

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w I wykładzie otwartym "Rozpoznawanie   przemocy   w  rodzinie  i   reagowanie  na  przemoc",  który  odbędzie  się w dniu  29.08.2018 r. w godzinach 17.00-18.30.

    Zajęcia odbędą się w Centrum Katolickim, ul. Zawadzka 55.

    W ramach Projektu zostaną przeprowadzone łącznie 4 wykłady otwarte. Zagadnienia poruszane na kolejnych wykładach otwartych będą dotyczyły:
- "Zagrożeń i skutków związanych z przemocą w rodzinie",
- "Prawidłowych metod wychowawczych",
- "Zapobieganiu stosowaniu przemocy w rodzinie".

    Wykłady realizowane są w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 2"  w ramach Programu Osłonowego   "Wspieranie   Jednostek   Samorządu   Terytorialnego   w   Tworzeniu   Systemu   Przeciwdziałania   Przemocy  w  Rodzinie"  ze  środków  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki Społecznej,  edycja  2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reagujmy na przemoc 2" - oferty zamówienia publicznego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na :

1.   przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet uczestniczących w projekcie „Reagujmy na przemoc 2" >>>więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reagujmy na przemoc 2"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza do uczestnictwa w Projekcie "Reagujmy na przemoc 2" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2018, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie ochrony własnej przed przemocą oraz uwrażliwieniem na problem przemocy  w przypadku bycia jej świadkiem. >>>więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na "Dzień Otwarty" Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
– 6 czerwiec 2018 r., godz. 10.00 – 14.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Łomża na "Dzień Otwarty", który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 161.
    W ramach Dnia Otwartego będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: pracownikami socjalnymi, prawnikiem oraz psychologami.

Program "Dnia Otwartego":
10.00 - 12.00 – dyżur pracowników socjalnych,
11.30 – 14.30 – dyżur prawnika,
12.00 - 12.30 – prezentacja oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
12.30 - 14.30 - dyżur psychologów.

    W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić: tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub napisać na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl.
Prosimy o telefoniczne umawianie chęci skorzystania z konsultacji ze specjalistami Ośrodka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty "Super Mama Super Tata"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców miasta Łomża do udziału w warsztatach psychologicznych „Super Mama, Super Tata!” realizowanych w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina-miłość, wsparcie i tradycja”.

Zajęcia będą się odbywały w Bibliotece Pedagogicznej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161, w godzinach 17:00-18:30 w okresie od maja do sierpnia 2018 r.

Warsztaty „Super Mama, Super Tata!” dedykowane są wszystkim  rodzicom. Celem warsztatów jest przedstawienie wiedzy i umiejętności w aspekcie wychowawczym, komunikacyjnym i emocjonalnym. Rodzice będą mieli możliwość rozwinąć m.in. umiejętności wytyczania granic dziecku, wzmacniania jego potencjału oraz zwiększenia satysfakcji z wychowania, jak również umiejętności asertywnego wyrażania swoich potrzeb i emocji. 

Terminy warsztatów:

Miejsce spotkania: Biblioteka Pedagogiczna; środy w godzinach 17:00-18:30.

16.05.2018 r.- Asertywność-umiejętności wyrażania siebie w relacjach interpersonalnych.

06.06.2018 r.- Wyznaczanie i przestrzeganie granic w wychowaniu.

27.06.2018 r.- Trudne emocje-umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami.

18.07.2018 r.- Kary i nagrody w wychowaniu. Sztuka doceniania.

Miejsce spotkania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej; środy w godzinach 17:00-18:30.

08.08.2018 r.- Prawidłowa komunikacja w rodzinie.

22.08.2018 r.- Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

            W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić: tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub napisać na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o telefoniczne umawianie chęci uczestnictwa w warsztacie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi nabór do GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET.
    Grupa ma na celu udzielenie wsparcia kobietom obciążonym przemocą w rodzinie i pomoc w wychodzeniu z przemocy domowej poprzez odbudowywanie pozytywnego obrazu siebie, wiary we własne możliwości i naukę sposobów radzenia sobie z przemocą.
    Odbiorcami grupy wsparcia są kobiety doświadczające przemocy domowej, w tym pochodzące z rodzin, w których prowadzona jest procedura Niebieskie Karty.
    Zajęcia sa bezpłatne i będą się odbywały w piątki o godzinie 16:30 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 16 marca 2018 roku. Spotkania będą miały charakter psychoedukacyjno-wsparciowy.                                         
    Program realizowany jest w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok.
    Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 86 216 98 20, osobiście w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 lub poprzez adres e-mail:  pomoc@oik.lomza.pl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończeniu projektu


       W dniu 12 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży odbyło się uroczyste zakończenie Projektu "Reagujmy na przemoc" realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2017.
    Założeniem Projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Miasta Łomży, zwłaszcza do tych, którzy nie zetknęli się z problemem przemocy.  W ramach Projektu odbywały się wykłady i warsztaty psychologiczne, które miały formę otwartą, dla mieszkańców miasta Łomża oraz kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do 40 kobiet.
    Wykłady trwały po 90 min, zostały przeprowadzone przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zaproszonych gości. Celem wykładów był przekaz nowej wiedzy i zwiększanie świadomości w zakresie rozpoznawania problemu przemocy; m.in. form przemocy, definicji prawnej, mechanizmów przemocy, sytuacji psychologicznej ofiar przemocy, procesu wiktymizacji  i metod ochrony przed przemocą w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Spotkania miały na celu przekaz nowej wiedzy w zakresie zagrożeń psychologicznych i fizycznych będących następstwem przemocy oraz skutków psychologicznych, poznawczych i behawioralnych w sferze norm i wartości dla ofiary przemocy i jej otoczenia. Została przeprowadzona edukacja z zakresu promowania właściwych metod reagowania w sytuacjach trudnych i promowania prawidłowych postaw rodzicielskich. Z wykładów skorzystało 69 mieszkańców Łomży.
    Ponadto przeprowadzono warsztaty psychologiczne: „Wychowanie bez przemocy”    i „Zapobieganie przemocy w bliskich związkach wśród młodzieży”. Warsztaty dedykowane były dla osób posiadających dzieci w wieku szkolnym, które nie stosują przemocy. Warsztaty miały na celu przekaz wiedzy i naukę nowych umiejętności z zakresu prawidłowego rodzicielstwa w celu wzbogacenia repertuaru metod wychowawczych oraz zapoznanie  z tematyką form przemocy w bliskich związkach u młodzieży i nauka metod reagowania na sytuacje zagrażające przemocą.   Z zajęć skorzystało 59 mieszkańców Łomży.
    W ramach Projektu przeprowadzono kursy samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej, które skierowane były wyłacznie dla kobiet zamieszkujących na terenie miasta Łomża. Kurs samoobrony miał na celu nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności obrony w sytuacjach kryzysowych. Natomiast kurs pierwszej pomocy przedmedycznej miał za zadanie nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W kursach wzięło udział 40 uczestniczek.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie

oik

         Prezydent Miasta Łomża zaprasza mieszkańców miasta Łomża do udziału w uroczystym zakończeniu Projektu "Reagujmy na przemoc" realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2017.
    Zakończenie Projektu odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.
    Celem Projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców Miasta Łomży, zwłaszcza do tych, którzy nie zetknęli się z problemem przemocy.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór do pracy na stanowisko psychologa

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej- 1 etat;  zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

16dni

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana przez Center For Women's Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć. Rozpoczyna się ona 25 listopada- w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a kończy 10 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
    Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców miasta Łomża na dyżury funkcjonariusza KMP  i psychologa OIK w dniach od 28 listopada 2017r. do 29 listopada 2017r. oraz od 5 grudnia 2017r.  do 6 grudnia 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 18.00.
Dodatkowo zapraszamy na dyżury psychologa i pracownika socjalnego w dniach od 27 listopada 2017r. do 1 grudnia 2017r.  od godz. 14.00 do godz. 16.00.
W ramach Kampanii zapraszamy również na warsztaty prowadzone przez psychologów OIK w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,  w godzinach od 17.00 do 19.00 w terminach:

 • 27.11.2017 r. "Asertywność"
 • 30.11.2017 r. "Samoocena"
 • 04.12.2017 r. "Dobra komunikacja w rodzinie"
 • 07.12.2017 r. "Moje uczucia"

Udział w powyższych działaniach jest bezpłatny dla wszystkich mieszkańców Łomży. Warsztaty skierowane są dla kobiet.
W dniach od 4 grudnia 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. od godz. 13.30 do godz. 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23b (pokój 102) odbędą się dyżury: funkcjonariusza KMP, pracownika socjalnego MOPS i koordynatora Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykłady OIK-u

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w ostatnim wykładzie otwartym, realizowanym w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7 (sala nr 13).
Termin wykładu:
14.11.2017 r. - "Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą w rodzinie. Reagowanie na przemoc"
Wykład odbędzie się w godzinach od 17.00 do 18.30.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Reagujmy na przemoc"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców miasta Łomża do udziału w wykładach otwartych i warsztatach psychologicznych realizowanych w ramach Projektu ,,Reagujmy na przemoc" zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 28 września 2017 roku.

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wieku, mieszkańców miasta Łomża. Spotkania prowadzone będą przez psychologa metodami aktywizującymi i obejmują cykl 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godz. 16.00- 17.30 w siedzibie Ośrodka, w małej grupie liczącej do 12 osób. Początek zajęć zaplanowano na 28 września 2017 r. Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2017 rok. Szczegółowych informacji udziela psycholog Ośrodka; tel. 86-216-98-20.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w złożeniu następujących ofert: 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 161 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na : przeprowadzenie kursu samoobrony oraz przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla kobiet uczestniczących w projekcie „Reagujmy na przemoc".
Termin wykonania zamówienia: październik - grudzień 2017 r
ok. Więcej informacji na BIP

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców miasta Łomża do udziału w wykładach otwartych i warsztatach realizowanych w ramach Projektu ,,Reagujmy na przemoc"  w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zajęcia będą się odbywały w Domku Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej  i Kulturalnej, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

Terminy wykładów:
- 30.08.2017 r. - ,,Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc"
- 19.09.2017 r. - ,,Zagrożenia i skutki związane z przemocą w rodzinie"
- 10.10.2017 r. - ,,Prawidłowe metody wychowawcze"
- 24.10.2017 r. - ,,Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie"
- 14.11.2017 r. - ,,Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą  w rodzinie. Reagowanie na przemoc"

Wykłady będą się odbywały w godzinach od 17.00 do 18.30.

Jednoczenie informujemy, że nadal trwa rekrutacja. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o telefoniczne umawianie chęci uczestnictwa w Projekcie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie naboru uczestników do udziału w Projekcie: "Reagujmy na przemoc".

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza kobiety w wieku od 18 do 65 lat mieszkające na terenie miasta Łomża do udziału w projekcie pn. „Reagujmy na przemoc”. Jednocześnie Program dopuszcza możliwość korzystania z wybranych form przez osoby z otoczenia uczestniczek, w tym mężczyzn. 
Udział w Programie będzie polegał na uczestnictwie w różnych formach profilaktyki, takich jak:

    * Kurs samoobrony (tylko kobiety)
    * Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (tylko kobiety)
    * Wykłady otwarte
    * Warsztaty

        Projekt pn. „Reagujmy na przemoc” jest realizowany przez Miasto Łomża w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie" edycja 2017.


Pliki do pobrania:

Informacja o Projekcie
- Karta zgłoszeniowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie.

Grupa wsparcia dla kobiet ma na celu udzielenie wsparcia kobietom obciążonym przemocą w rodzinie i pomoc w wychodzeniu z przemocy domowej poprzez odbudowywanie pozytywnego obrazu siebie, wiary we własne możliwości i naukę sposobów radzenia sobie z przemocą. Odbiorcami grupy wsparcia są kobiety doświadczające przemocy domowej; w tym pochodzące z rodzin, w których prowadzona jest procedura Niebieskie Karty. Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16.00- 18.00 w siedzibie Ośrodka. W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić.

Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzinne Mikołajki w OIK

W dniu  6 grudnia w Ośrodku odbyły się Warsztaty psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci i rodziców. Spotkanie miało na celu wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu i pielęgnowanie rodzinnych rytuałów. W trakcie zajęć dzieci wraz z rodzicami przygotowywały bombki choinkowe, ozdoby świąteczne i kartki z życzeniami dla najbliższych. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie naboru uczestników do udziału w Projekcie "W stronę Samodzielności i Niezależności"

1. Karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem do pobrania >>> pod tym linkiem

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Pracownika Socjalnego w Ośrodku Interwencji Kyzysowej

Dzień 21 listopada jest świętem pracowników socjalnych obchodzonym przez instytucje pomocy społecznej. Z tej okazji Ośrodek zorganizował spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, w którym wzięła udział młodzież klasy II I III liceum o profilu psychopedagogicznym. Spotkanie przeprowadziła pracownik socjalny OIK Pani Agnieszka Sadłowska, która przedstawiła młodzieży specyfikę pracy Ośrodka, ofertę pomocy dostępnej w OIK oraz rolę pracownika socjalnego w pomocy osobom przeżywającym sytuacje kryzysowe. Dodatkowo młodzież zapoznała się z jedną z technik zapobiegania kryzysom i przećwiczyła jej stosowanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy  do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 21 września 2016 roku

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wieku, mieszkańców miasta Łomża. Spotkania prowadzone będą przez psychologa metodami aktywizującymi i obejmują cykl 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się w środy w godz. 16.30- 18.00 w siedzibie Ośrodka, w małej grupie liczącej do 12 osób. Początek zajęć zaplanowano na 21 września 2016r. Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2016 rok. Szczegółowych informacji udziela psycholog Ośrodka; tel. 86-216-98-20. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacja z Punktu informacyjno- konsultacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w dniu 22 czerwca 2016 r., w Domku Pastora

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach obchodów XIV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem "W rodzinie siła" zorganizował w dniu 22 czerwca 2016r. Punkt informacyjno- konsultacyjny, który działał w Domku Pastora. W wydarzeniu wzięły udział osoby indywidualne, które skorzystały z poradnictwa specjalistycznego i zapoznawały się z oferta pomocową Ośrodka oraz uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych: "Bezpieczna Randka", które dotyczyły wzmacniania czynników chroniących przed zagrożeniami okresu dorastania i zachęcały do korzystania ze wsparcia rodziny, szkoły i innych instytucji w sytuacji zagrożenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali duże zainteresowanie tematyką spotkania. "Bezpieczna Randka" to zajęcia psychoedukacyjne z zakresu relacji w bliskich związkach, które Ośrodek prowadzi od kilku lat w łomżyńskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wysoko oceniane przez młodzież.

 

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt informacyjno- konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, włączając się do obchodów XIV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem "W rodzinie siła", organizuje 22 czerwca 2016r. Punkt informacyjno - konsultacyjny, który będzie działał w Domku Pastora. Ośrodek będzie promował wartości rodzinne i przybliżał mieszkańcom Łomży swoją ofertę pomocową.
Program wydarzenia:

 • 13.00 - 18.00 - dyżur psychologa

 • 13.30 - 15.00 - Warsztat dla młodzieży ponadgimnazjalnej: "Bezpieczna Randka"

 • 14.00 - 16.00 - dyżur prawnika

 • 15.45- 16.00 - prezentacja oferty Ośrodka: "Oblicza kryzysu"

 • 16.30 -18.00 - Warsztat dla rodziców młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: "Bezpieczna Randka".

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach proszone są o wcześniejsze zgłoszenie deklaracji uczestnictwa pod nr tel. 86- 216-98-20 z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego oraz do udziału w warsztatach profilaktycznych.

Kalendarium wydarzeń XIV Podlaskich Dni Rodziny:
http://www.rops-bialystok.pl/rops/wp-content/uploads/2016/04/kalendarium-XIV-PDR-2.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Więcej informacji linku

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat

Więcej informacji w linku

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy  do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 27 kwietnia 2016 roku

Warsztaty umiejętności wychowawczych mają na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych. Skierowane są do rodziców dzieci w każdym wieku, mieszkańców miasta Łomża. Spotkania prowadzone będą przez psychologa metodami aktywizującymi i obejmują cykl 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się we czwartki w godz. 16.30- 18.00 w siedzibie Ośrodka, w małej grupie liczącej do 12 osób. Początek zajęć zaplanowano na 27 kwietnia 2016r. Program realizujemy w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2016 rok. Szczegółowych informacji udziela psycholog Ośrodka; tel. 86-216-98-20. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematem "Konwersatorium Psychologicznego" w dniu 8 grudnia 2015 r.  będą wirtualne uzależnienia

Poruszone zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci, umiejętnym korzystaniem z komputera, internetu i gier. Zachęcamy młodzież do udziału w spotkaniu.

Zaproszenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematem "Konwersatorium Psychologicznego" w dniu 1 grudnia 2015 r.  będzie pułapka uzależnienia

Omówione zostaną konsekwencje nadużywania alkoholu oraz zjawiska towarzyszące uzależnieniu: głód alkoholowy, osłabienie instynktu samozachowawczego, utrata kontroli nad piciem alkoholu. Zachęcamy młodzież do udziału w spotkaniu.

Zaproszenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

24 listopada 2015r. "Konwersatorium Psychologiczne" będzie dotyczyło
problemu uzależnienia od alkoholu

W trakcie spotkania omówimy czynniki sprzyjające rozwojowi uzależnienia od alkoholu, fazy choroby alkoholowej oraz uwarunkowania powrotu do zdrowia. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17 listopada 2015 r.,  "Konwersatorium Psychologiczne" dla młodzieży, będzie dotyczyło dopalaczy

Moda na dopalacze stanowi poważne zagrożenie dla młodych ludzi. W trakcie spotkania omówimy najważniejsze aspekty związane z zagrożeniem związanym ze stosowaniem dopalaczy. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

10 listopada 2015 r.,  "Konwersatorium Psychologiczne" dla młodzieży, będzie dotyczyło handlu dziećmi

Celem spotkania jest wprowadzenie do problemu handlu dziećmi oraz zapoznanie z mechanizmami działania sprawców i metodami ochrony przed tą formą przemocy. Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 listopada 2015 r., zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym "Konwersatorium Psychologicznym"

Tematyka spotkania: "Relacje interpersonalne- zagrożenie przemocą w  bliskich związkach". Przemoc w bliskim związku może przydarzyć się  każdemu bez względu na wiek i płeć.  Zachęcamy młode osoby do pogłębienia wiedzy na temat możliwych zagrożeń i zwiększenia świadomości dotyczącej czynników chroniących.

Zaproszenie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobiega końca cykl spotkań dla Rodziców: "Warsztaty Umiejętności
Wychowawczych"

Zachęcamy Rodziców do uczestnictwa w kolejnym cyklu spotkań.

Zaproszenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy młodzież w dniu 27 października na  spotkanie w ramach
"Konwersatorium Psychologicznego"

Tematyką spotkania będzie zjawisko sponsoringu.

Zaproszenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne Konwersatorium Psychologiczne dla młodzieży

20 października 2015 r., kolejne "Konwersatorium Psychologiczne". Tematyką spotkania będzie "Przemoc rówieśnicza".

 Zaproszenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Konwersatorium Psychologiczne dla młodzieży

     Zapraszamy młodzież ponadgimnazjalną w każdy wtorek w godz. 16.30- 18.00 do udziału w Programie profilaktycznym: „Konwersatorium Psychologiczne” realizowanym w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej w 2015 r.

Konwersatoria mają na celu profilaktykę zachowań ryzykownych młodzieży poprzez rozwijanie zasobów psychologicznych, dostarczanie wiedzy na temat szkodliwych zjawisk społecznych oraz naukę umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 Tematyka spotkań:

 • Relacje interpersonalne,
 • Poczucie własnej wartości,
 • Emocje,
 • Motywacja,
 • Umiejętności prospołeczne,
 • Radzenie sobie ze stresem,
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Środki psychoaktywne,
 • Zagrożenie przemocą,
 • Zagrożenia w sieci.

  Zaproszenie na Konwersatorium Psychologiczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie na Dzień Otwarty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - 21 maja 2015r., w godz. 800- 1600
 

       Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży serdecznie zaprasza 21maja 2015 r., na "Dzień Otwarty", który odbędzie się w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 161. W ramach Dnia Otwartego będzie możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami; psychologami, pracownikami socjalnymi, prawnikiem oraz zaproszonymi przedstawicielami instytucji współpracujących z Ośrodkiem w pomaganiu osobom znajdującym się w kryzysie. Ponadto zaprezentowana zostanie oferta profilaktyczna Ośrodka adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, a osoby chętne będą mogły wziąć udział w warsztacie psychoedukacyjnym: "Jestem sobą, czyli asertywność na co dzień". Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o telefoniczne umawianie chęci uczestnictwa w warsztacie (tel. 86- 216-98-20).

Dodatkowo informujemy, że Ośrodek organizuje również inne przedsięwzięcia w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny, które w tym roku obchodzone są pod nazwą "Obierz kurs na rodzinę". Kalendarium przedsięwzięć można pobrać tutaj.

 

Program "Dnia Otwartego":

8.00 - 12.00 - dyżur prawnika,

8.00 - 16.00 - dyżury pracowników socjalnych,

8.00 - 14.30 - dyżury psychologów,

9.00 - 10.00- spotkanie przedstawicieli instytycji lokalnych pomagających rodzinom,

10.00 -11.00 - dyżury przedstawicieli instytucji:

P. Elżbieta Kośnik - pracownik socjalny Szpitala Wojewódzkiego w  Łomży, P. Wanda Mężyńska -   Radna Rady Miejskiej Łomży, P. Bogumiła Olbryś - Radna Rady Miejskiej Łomży, P. Danuta Taurogińska - inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
14.00 - 14.30 - prezentacja oferty profilaktycznej Ośrodka.

14.30 – 16.00 - warsztat: "Jestem sobą, czyli asertywność na co dzień".

 

 

Warszaty dla rodziców w 2014  roku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza do udziału w Warsztatach dla Rodziców- edycja jesienna (wrzesień- listopad 2014r.)   >>więcej


Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łomży

Jeżeli...

   
 • cierpisz z powodu doświadczanej przemocy ze strony bliskiej osoby,

 • czujesz się bezradna i osamotniona,

 • odczuwasz lęk, strach i poczucie winy,

 • chcesz porozmawiać o swoich problemach w bezpiecznej atmosferze w grupie osób o podobnej sytuacji,

 • chcesz dowiedzieć się jakie masz prawa i w jaki sposób możesz poradzić sobie z przemocą w rodzinie,

 • chcesz odzyskać wiarę we własne siły

  ... zapraszamy Cię do uczestnictwa w grupie wsparcia!


  Czas i miejsce spotkań
  Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.30- 18.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łomży,
  ul. Wojska Polskiego 161,
  (I pięto w budynku przychodni rejonowej)

  Zgłoszenia
  Można do nas zadzwonić; tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 16.00 do Ośrodka, ul. Wojska Polskiego 161 lub napisać na adres: pomoc@oik.lomza.pl

  Pamiętaj

  Masz prawo do życia bez przemocy!

  Masz prawo do skorzystania z pomocy!