Strona głównaAktualnościO nasZespół Interwencji KryzysowejZespół Specjalistycznego PoradnictwaWarszaty i grupyKontakt

 BIP OIK  RSO

  Aktualności
"Zaproszenie na warsztaty specjalistyczne"

  Prezydent Miasta Łomża, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łomży,  zapraszają na konferencję w dniu 4 grudnia 2018 r.: „Dobre praktyki w ochronie przed przemocą w kontekście pomocy rodzinie”  >>> więcej


----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Zaproszenie na konferencję"

  Prezydent Miasta Łomża, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łomży,  zapraszają na konferencję w dniu 4 grudnia 2018 r.: „POMOC RODZINIE - DOBRE PRAKTYKI W OCHRONIE PRZED PRZEMOCĄ”

Do pobrania:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trening umiejętności społecznych"

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w warsztatach psychologicznych: "Trening Umiejętności Społecznych" w zakresie "Komunikacji interpersonalnej" w dniach 20.11.2018 r. (I grupa) i 21.11.2018 r. (II grupa) w godzinach 17.00-19.00 oraz do udziału w wykładzie otwartym "Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie", który odbędzie się w dniu  28.11.2018 r. w godzinach 17.00-18.30.
    Zajęcia odbędą się w Centrum Katolickim, ul. Zawadzka 55.   
    Warsztaty i wykłady realizowane są w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 2" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2018. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór do pracy na stanowisko psychologa

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat;  zobacz więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Zapraszamy na warsztaty"

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w warsztacie "Asertywność", który odbędzie się w dniach 18.09.2018 r. (I grupa) i 19.09.2018 r. (II grupa). w godzinach 17.00-19.00.

 Zajęcia odbędą się w Centrum Katolickim, ul. Zawadzka 55.
Kolejne zajęcia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
Warsztaty psychologiczne: "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych"

02.10.2018 r. (I grupa) i 03.10.2018 r. (II grupa) - "Kary i nagrody w wychowaniu"
06.11.2018 r. (I grupa) i 07.11.2018 r. (II grupa) - "Prawidłowa komunikacja w rodzinie"

Warszaty psychologiczne: "Trening Umiejętności Społecznych"

16.10.2018 r. (I grupa) i 17.10.2018 r. (II grupa) - "Samoocena"
20.11.2018 r. (I grupa) i 21.11.2018 r. (II grupa) - "Komunikacja interpersonalna"

    W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: tel. 86 216 98 20, osobisty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub poprzez e-mail: pomoc@oik.lomza.pl
    W ramach Projektu zostaną ponadto przeprowadzone wykłady otwarte, najbliższy już 26.09.2018 r. w godzinach 17.00-18.30. Zagadnienia poruszane na kolejnych wykładach otwartych będą dotyczyły:
- "Zagrożeń i skutków związanych z przemocą w rodzinie",
- "Prawidłowych metod wychowawczych",
- "Zapobieganiu stosowaniu przemocy w rodzinie".
    Warsztaty i wykłady realizowane są w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 2" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc"

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w I wykładzie otwartym "Rozpoznawanie   przemocy   w  rodzinie  i   reagowanie  na  przemoc",  który  odbędzie  się w dniu  29.08.2018 r. w godzinach 17.00-18.30.

    Zajęcia odbędą się w Centrum Katolickim, ul. Zawadzka 55.

    W ramach Projektu zostaną przeprowadzone łącznie 4 wykłady otwarte. Zagadnienia poruszane na kolejnych wykładach otwartych będą dotyczyły:
- "Zagrożeń i skutków związanych z przemocą w rodzinie",
- "Prawidłowych metod wychowawczych",
- "Zapobieganiu stosowaniu przemocy w rodzinie".

    Wykłady realizowane są w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc 2"  w ramach Programu Osłonowego   "Wspieranie   Jednostek   Samorządu   Terytorialnego   w   Tworzeniu   Systemu   Przeciwdziałania   Przemocy  w  Rodzinie"  ze  środków  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki Społecznej,  edycja  2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reagujmy na przemoc 2" - oferty zamówienia publicznego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na :

1.   przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet uczestniczących w projekcie „Reagujmy na przemoc 2"  >>>więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reagujmy na przemoc 2"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza do uczestnictwa w Projekcie "Reagujmy na przemoc 2" realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2018, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie ochrony własnej przed przemocą oraz uwrażliwieniem na problem przemocy  w przypadku bycia jej świadkiem. >>>więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na "Dzień Otwarty" Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży
– 6 czerwiec 2018 r., godz. 10.00 – 14.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny serdecznie zaprasza mieszkańców miasta Łomża na "Dzień Otwarty", który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 161.
    W ramach Dnia Otwartego będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: pracownikami socjalnymi, prawnikiem oraz psychologami.

Program "Dnia Otwartego":
10.00 - 12.00 – dyżur pracowników socjalnych,
11.30 – 14.30 – dyżur prawnika,
12.00 - 12.30 – prezentacja oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
12.30 - 14.30 - dyżur psychologów.

    W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić: tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub napisać na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl.
Prosimy o telefoniczne umawianie chęci skorzystania z konsultacji ze specjalistami Ośrodka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty "Super Mama Super Tata"

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców miasta Łomża do udziału w warsztatach psychologicznych „Super Mama, Super Tata!” realizowanych w ramach XVI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina-miłość, wsparcie i tradycja”.

Zajęcia będą się odbywały w Bibliotece Pedagogicznej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Wojska Polskiego 161, w godzinach 17:00-18:30 w okresie od maja do sierpnia 2018 r.

Warsztaty „Super Mama, Super Tata!” dedykowane są wszystkim  rodzicom. Celem warsztatów jest przedstawienie wiedzy i umiejętności w aspekcie wychowawczym, komunikacyjnym i emocjonalnym. Rodzice będą mieli możliwość rozwinąć m.in. umiejętności wytyczania granic dziecku, wzmacniania jego potencjału oraz zwiększenia satysfakcji z wychowania, jak również umiejętności asertywnego wyrażania swoich potrzeb i emocji. 

Terminy warsztatów:

Miejsce spotkania: Biblioteka Pedagogiczna; środy w godzinach 17:00-18:30.

16.05.2018 r.- Asertywność-umiejętności wyrażania siebie w relacjach interpersonalnych.

06.06.2018 r.- Wyznaczanie i przestrzeganie granic w wychowaniu.

27.06.2018 r.- Trudne emocje-umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami.

18.07.2018 r.- Kary i nagrody w wychowaniu. Sztuka doceniania.

Miejsce spotkania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej; środy w godzinach 17:00-18:30.

08.08.2018 r.- Prawidłowa komunikacja w rodzinie.

22.08.2018 r.- Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

            W celu uzyskania szczegółowych informacji można do nas zadzwonić: tel. 86 216 98 20, zgłosić się osobiście do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub napisać na adres e-mail: pomoc@oik.lomza.pl.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o telefoniczne umawianie chęci uczestnictwa w warsztacie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------